Jogszabályok

 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 1997. évi LXXXIII. törvény
 • A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
 • Vhr. 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
 • Tbj.r. 195/1997. (XI. 5.) Kormányrendelet
 • A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 • 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről