Komplex szolgáltatások 

Menedzsment tanácsadás


A vizsgálat során a jogszabályok, törvények, jogszabályi előírások, de a jogszabályokon alapuló azok előírásaival harmonizáló belső szabályzatok, utasítások, határozatok, tervek, programok, normatív előírások áttekintése történik.

Megvizsgáljuk, hogy sért-e az Ön cége munkajogi jogszabályt, és tájékoztatjuk, hogy ez milyen jogkövetkezménnyel járhat. 

A kontroll biztosítja, hogy a munkavállalók foglalkoztatása a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokban meghatározott keretek között történjen.Átvilágításra kerülnek a bírsággal vagy jogvitákkal fenyegető gyakorlatok, helyzetek, folyamatok, valamint az, hogy optimális módon kihasználja-e a cég a rá irányadó diszpozitív jogszabályok által nyújtotta lehetőségeket, megfelelnek-e a vállalat céljainak a jelenlegi folyamatok, eszközök, erőforrások, munkaszervezés stb. 

Feltárjuk az esetleges költségcsökkentési lehetőségeket, megmutatjuk a folyamatosan fejlődő, és fejlődésben megrekedt területeket, képet adunk a szervezeti kommunikációs csatornák működőképességéről.


Stratégiatervezés

  A munkaügyi compliance audit a működés javításával és a veszteségforrások felszámolásával hozzájárul az eredmények javításához.

Hol rejlenek a belső tartalékok?

Hol folyik el a foglalkoztató pénze? 

 Néhány jellemző példa:

 • problémák a szervezetben (átfedések, párhuzamosságok, gazdátlan területek, hosszú átfutási és feldolgozási idők, bürokratikus szervezet, lassú döntéshozatal)
 • erőforrások túlzott mértékű felhasználása (munkaerő, anyag, eszköz, energia)
 • nincs összhang a rendelkezésre álló kapacitás és a terhelés között
 • nem megfelelően elkötelezett munkatársak 
 • nincs összhang a teljesítmény és a bérek között
 • magas működési költségek 
 • nincs tisztánlátás a költségeket illetően.

Szervezeti átalakítás

Eljárásaudit

megfelelően dokumentálják-e a tevékenységeket, a vonatkozó dokumentumok alkalmasak-e a folyamat megfelelőségének ellenőrzésére és igazolására.

Folyamataudit

során feltárásra kerülnek a folyamat gyenge pontjai, hiányosságai, a működőképesség javítása érdekében történik az átvilágítás.

Rendszeraudit

a szervezet teljes minőségirányítási rendszerének felülvizsgálata a rendszer működőképességének fenntartása és folyamatos tökéletesítése érdekében. 

A felülvizsgálat kiterjed az összes eljárásra és folyamatra, a rendszerbe bevont minden szervezeti egységre és funkcióra. (Hr-munkaügy-bér)

Személyaudit

során az adott személy felkészültségének, képességének, tulajdonságainak a vonatkozó előírásoknak, követelményeknek való megfelelősége kerül átvilágításra. 


Egyéb szolgáltatások

Vizsgálat:

 • hatáskörök, feladatkörök, aláírási jogosultságok, felhasználói jogosultságok rendszerezésében,
 • a bérszámfejtési folyamatokhoz szorosan nem tartozó, de társadalombiztosítási kifizetőhely működése esetén a bérszámfejtési feladatokat is ellátó terület feladatai közé tartozó társadalombiztosítási pénzbeli ellátási igények folyósításának adminisztratív menetének,
 • a jogalap nélküli kifizetések, főkönyvi függő számlán lévő tételek kezelésének,
 • a  főkönyvi feladás menete a havi zárást követően,
 • a főkönyvi számlaszámok egyeztetése a pénzügyi területtel,
 • a bérügyviteli program integrációja a vállalatirányítási rendszerhez,  
 • bérügyviteli szoftverrel kapcsolatos karbantartások, verziócsere, paraméterezés, archiválás, stb.